1. sebep olmak, meydan vermek, yol açmak, ortaya çıkarmak.
    This is a task that will call forth all his
    energies: Bu, onun bütün gücünü ortaya koyacak (gerektirecek) bir iştir.
birçok protestoya neden olmak Fiil
bir tepki doğurmak Fiil
bir tepki uyandırmak Fiil
birşey uyandırmak Fiil
birşey doğurmak Fiil