call someone to the chair

  1. Fiil birini kürsüye başkanlık yapmak üzere çağırmak