called away

  1. vadesinden önce itfa edilmiş (geri ödemesi yapılmış) tahvil
iş için çağrılmış olmak Fiil