cancel a contract

  1. Fiil bir sözleşmeyi bozmak
  2. Fiil sözleşmeyi iptal etmek
  3. Fiil bir sözleşmeyi iptal etmek
  4. Fiil bir sözleşmeyi feshetmek