capital gain

  1. İsim sermaye kazancı, şerefiye: hisse senedi, gayrımenkul vb. satışından sağlanan kazanç.
net sermaye kazancı
sermaye kazanç ve zararları İsim
satışlardan sağlanan sermaye geliri
sermayeden elde edilen kazanç