capital structure

  1. sermaye strüktürü
  2. sermaye yapısı
  3. sermaye yapısı (işletmenin uzun vadeli borçlarıyla öz sermayesinin durumu
sermaye oranı
sermaye yapısı oranı