1. başlık, serlevha.
    I read only the captions in the paper.
  2. (resim, film vb. altındaki) yazı, izahat.
    I didn't understand the drawing until I read the caption.
  3. Hukuk yasal belgenin düzenlendiği yeri ve zamanı gösteren başlangıç.
  4. başlık/serlevha koymak.
veri yakalama
şekil açıklaması Bilgi Teknolojileri
tutuklama emri
bir belgenin başlık yazısı