1. İsim oto-imece: otomobil sahiplerinin anlaşarak her gün sıra ile birinin kendi arabası ile bütün arkadaşlarını taşıması.
  2. İsim böyle anlaşan grup.
toplu nakliyat (bir bölgede birden fazla perakendeciye aynı marka malı taşıyan yük vagonu