carry weight

  1. önem/ değer taşımak, önemli/değerli olmak.
    What he says carries weight with me: Söyledikleri bence önemlidir.
hükmü geçmek Fiil
etkili/müessir olmak, sözünü geçirmek.
birinin üzerinde nüfuzu olmak Fiil
çok ağır sorumluluk taşımak, ağır sorumluluk altında olmak.