cat's whisker

  1. İsim, Radyo kedibıyığı: galenli detektörde temas sağlayan sivri uçlu ve yaylı sert tel.
  2. İsim, Elektrik-Elektronik yarı-iletkenle temas sağlayan tel (transistorun bağlantı ucu).