catch the eye

(Br) konuşmacının dikkatini çekmek Fiil
başkanın gözüne girmeye çalışmak Fiil
söz istemek Fiil