century plant

  1. yüzyıl bitkisi
    (Agave americana): yanlış olarak yüzyılda bir çiçek açtığına inanılan, aslında
    20-30 yılda bir defa çiçek açtıktan sonra ölen, boyu 1.8 m.'yi bulan bir bitki.