chance upon

rastlaşmak Fiil
rastlanmak Fiil
tesadüfen bir şeyle karşılaşmak Fiil
(birine) raslayıvermek, tesadüfen karşılaşmak.