chartered accountant

  1. İsim, Muhasebe yeminli mali müşavir
  2. bağımsız denetçi
  3. yeminli hesap uzmanı
  4. İsim yetkili muhasebeci: İngilterede kraliyet ruhsatını haiz
    Institute of Accountant ' a kayıtlı muhasebeci.
serbest muhasebeci mali müşavir İsim, Muhasebe
serbest muhasebeci İsim, Muhasebe