1. Geçişli Fiil cezalandırmak, dövmek.
    Parents don't chastise their children as much as they used to do.
  2. Geçişli Fiil azarlamak, şiddetle tenkit/tevbih etmek.
  3. Geçişli Fiil (bkz: chasten ).