chattel mortgage bond

  1. (US) kefalet bonosu (borçlunun borcuna karşılık bina ve arsa dışındaki malvarlığını karşılık gösterdiği senet