cheap money

asgari kredi faizinin düşük olduğu dönemlerde para piyasalarında düşük faizle para sağlama politikası İsim
ucuz para politikası İsim
(Br) alışılmadık ucuz para politikası İsim