1. İsim mertlik, yiğitlik, asalet, cesaret, şecaat, cömertlik, nezaket, kibarlık, şövalyelik.
  2. İsim (Ortaçağlarda) şövalyelik ötgütü ve ilkeleri.
  3. İsim şövalyeler veya kibarlar sınıfı.
  4. İsim (kadınlara karşı) kibarlık, nezaket, saygı.
  5. İsim şövalyelik yasası.
  6. İsim şövalyelik makamı veya rütbesi.