chivalry

  1. Noun mertlik, yiğitlik, asalet, cesaret, şecaat, cömertlik, nezaket, kibarlık, şövalyelik.
  2. Noun (Ortaçağlarda) şövalyelik ötgütü ve ilkeleri.
  3. Noun şövalyeler veya kibarlar sınıfı.
  4. Noun (kadınlara karşı) kibarlık, nezaket, saygı.
  5. Noun şövalyelik yasası.
  6. Noun şövalyelik makamı veya rütbesi.