chock a block

  1. palanga makaraları birbirine kavuşmuş
  2. dopdolu
  3. sıkışık
palanga makaraları birbirine kavuşmuş. Denizcilik
hıncahınç, tıkabasa, sıkışık.