1. yaygara, gürültü, patırtı, şamata, vaveylâ.
  a clamor = clamour of voices/of bells.
 2. gürültü/patırtı etmek, yaygara/vaveylâ koparmak.
 3. haykırma(k), feryat (etmek).
  The clamor = clamour of the dissenting members broke up the meeting.
 4. umumî hoşnutsuzluk, şikâyet, homurdanma.
  The senators could not ignore the clamor = clamour against higher taxation.
 5. uğultu, sürekli gürültü.
  The clamor = clamour of the traffic gave me a headache.
 6. yaygara ile istemek, feryat/yaygara kopararak zorlamak.
  The newspapers clamor = clamoured him out of the office.
 7. gürültü ile rahatsız etmek.
 8. (bir şeyi) bağırarak/feryat kopararak istemek.
  The audience clamor = clamoured for the singer to come back on the stage.
 9. bir şeyi gürültü ile reddetmek, aleyhinde kıyameti koparmak.