clean paper

  1. üzerine bir şey yazılmamış temiz bir sayfa kâğıt
temiz bir sayfa kâğıt