clear for approach

  1. Fiil yaklaşma için meydanı müsait duruma getirmek
  2. Fiil yaklaşma için alanı müsait duruma getirmek