clear goods

malları gümrük antreposundan çekmek Fiil
gümrük antreposundan malları çekmek Fiil
stoku tasfiye etmek Fiil