1. bir gemi veya yükünü
  2. gümrük
  3. Fiil liman resmi gibi masrafların ödenmesiyle temize havale etmek
bir konuyu iyi görmek Fiil
bir konuyu açıkça görebilmek Fiil
bir konuyu bütün açıklığıyla görmek Fiil
konu yu açıkça görebilmek Fiil
açıkça belirtilmiş
apaçık bir ifade ile
(a) berat etmiş, temize çıkmış, serbest, (b) selamet, tehlikeden uzak.
The police have gone, so we're
in the clear. (c) borçsuz.
duruma daha açıklık getirmek Fiil