clearance card

  1. (US) işçi belgesi (bir işçiye işten ayrılırken işverence verilen ve işçinin adını , doğum yerini ve tarihini
    , yaptığı işin türünü ve niteliğini , çal