1. İsim merhamet, acıma, şefkat.
  2. İsim hoşgörü, müsamaha.
  3. İsim yumuşaklık, mülâyimlik, (hava) ılımanlık, mutedillik.
yüce yüreklilik
âlicenaplık
bir devlet başkanının mahkûm olan bir suçlunun cezasını azaltması
af dilekçesi
af talebi
af dilekçesi
affetmek Fiil
acımak Fiil
hoşgörmek Fiil
merhamet göstermek Fiil
af talebini geri çevirmek Fiil