clemency

  1. Noun merhamet, acıma, şefkat.
  2. Noun hoşgörü, müsamaha.
  3. Noun yumuşaklık, mülâyimlik, (hava) ılımanlık, mutedillik.
yüce yüreklilik
âlicenaplık
bir devlet başkanının mahkûm olan bir suçlunun cezasını azaltması
af dilekçesi
af talebi
af dilekçesi
affetmek Verb
acımak Verb
hoşgörmek Verb
merhamet göstermek Verb
af talebini geri çevirmek Verb