close one's eyes to

  1. görmemezlikten gelmek, görmek istememek, başını çevirmek.
    She closed her eyes to my needs.