1. (uçakta) birinci sınıf ile ekonomi sınıfı arasındaki mevki