bir kömür ocağı işletmek Fiil
bir kömür ocağının işletilmesi
maden ocağı yangını
bir maden ocağını işletmeye açmak Fiil
kömür ocağı işletmek Fiil
kömür madeni ocağını havalandırmak Fiil
bir kömür madeni ocağını havalandırmak Fiil
kömür ocağı. İsim
kömür çıkarmak Fiil