coal mining

  1. kömür madeni işletmeciliği
  2. kömür işletmesi
  3. kömür işletme endüstrisi
antrasit ocağı
taşkömürü ocağı işletmeciliği
kömür işletme sanayii
kömür madenciliği sektörü İsim
Kömür ve linyit çıkartılması (NACE kodu: 05) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Taş kömürü madenciliği (NACE kodu: 05.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Taş kömürü madenciliği (NACE kodu: 05.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler