1. İsim köknar baştankarası
    (Parus ater): Avrupa ve Asya çam ormanlarında yaşayan sırtı külrengi, karnı
    ak, başı kara, yanları ak benekli bir kuş.