1. karışıklık
  2. (argo) karışıklık
  3. yanlışlık
  4. hata
karışıklık, keşmekeş, hercümerç. İsim
üs: harf veya rakamın üzerine konulan daha hüçük rakam/harf: A2 deki 2 gibi. İsim
bir şeyin tepesindeki yukarı doğru kıvrım/büklüm. İsim
önü yukarı kalkık şapka/bere. İsim
bir şeyi berbat etmek, mahvetmek,
k.d.-kaba içine sıçmak, sıçıp batırmak.