1. İsim uçları üç yerden yukarı kıvrık şapka. (bkz: tricorn ) (2).
  2. İsim uçları iki yerden yukarı kıvrık olup önlü arkalı veya yan giyilen şapka.
yıkmak, harap etmek mahvetmek, yer ile yeksan etmek, hezimete uğratmak, altüst etmek.
He'll knock
all the other competitors into a cocked hat. Her refusal knocked my plans into a cocked hat.
(birini) pestile çevirmek, pestilini çıkarmak, tanınmaz hale getirmek.