cocktail stick

  1. İsim kokteyl çubuğu
  2. İsim kokteyl karıştırıcı