1. Sıfat, Eğitim bilişsel
  2. bilme+, idrak+, bilen, idrak edebilen, düşünebilen, anlayan.
zihinsel gerileme İsim, Tıp
bilişsel eksiklik İsim, Tıp
bilişsel gelişim İsim, Psikoloji
bilişsel bozukluk İsim, Tıp
bilişsel uyumsuzluk, bilişsel ahenksizlik, bilişsel çelişki İsim, Psikoloji
bilişsel işlev bozukluğu İsim
bilişsel psikoloji İsim, Psikoloji
bilişsel devrim İsim, Tarih
bilişsel bilim İsim, Psikoloji