cold storage

  1. İsim soğuk hava deposu.
  2. İsim geçici olarak kullanmama.
    to put an idea in cold storage.
buzdolabına kaldırılmış (çözümü ertelenmiş sorun
soğuk hava deposuna koymak Fiil
soğuk hava antreposu İsim
soğuk hava gemisi