collection letter

  1. vadesi geciken borçların ödenmesi için borçluya gönderilen mektup
  2. ödeme talep mektubu
  3. ahzukabz mektubu
  4. tahsil mektubu
süresi dolmuş bir borcun ödenmesini talep eden mektup