come across as something

  1. Fiil birşey gibi görünmek
  2. Fiil birşey gibi görülmek
  3. Fiil birşey olduğu düşünülmek
  4. Fiil birşey hissi uyandırmak