come between someone and something

  1. Fiil biriyle birşeyin arasına girmek
  2. Fiil birinin birşeye dikkatini vermesini engellemek