come between someone and something

  1. Verb biriyle birşeyin arasına girmek
  2. Verb birinin birşeye dikkatini vermesini engellemek