come down to

  1. (sonuca) varmak/ulaşmak, müncer olmak.
    What do our choices in this matter come down to?
dilenci durumuna düşmek Fiil
gerçeğe dönmek, Hanyayı Konyayı anlamak, kafasına tak demek, ayakları suya ermek.
elden ele geçip birine ulaşmak Fiil
dönüp dolaşıp birinin eline gelmek Fiil
her şey eninde sonunda birşeye dayanmak Fiil
en önemli şey olmak Fiil
her şeyin başı birşey olmak Fiil
gerçekçi olmak, gerçek âleme dönmek, hayal kurmaktan vazgeçmek.