come into existence

  1. Fiil hâsıl olmak
  2. Fiil meydana gelmek
  3. Fiil oluşmak
  4. Fiil ortaya çıkmak
  5. Fiil vücut bulmak