come of something

  1. Fiil birşeyin sonucu olmak
  2. Fiil birşey sonucunda meydana gelmek
  3. Fiil birşey sonucunda ortaya çıkmak
birşeye sonuç teşkil etmek Fiil
birşeyden sonuç olarak çıkmak Fiil
birşeyi atlatmak Fiil
birşeyin sonucunda ortaya çıkmak Fiil
birşeyin sonucu olmak Fiil
birşeyden kurtulmak Fiil
birşeyden çıkmak Fiil