come off something

  1. Fiil birşeyden düşmek
  2. Fiil birşeyin üzerinden düşmek
  3. Fiil birşeyi almayı bırakmak
  4. Fiil birşeyi kullanmayı bırakmak