come over as something

  1. Fiil birşey gibi görünmek
  2. Fiil birşey izlenimi uyandırmak
  3. Fiil birşey intibaı bırakmak