1. (a) vaki olmak, vukua gelmek, başına (bir hal) gelmek.
  What's come over him? Ona ne oldu? (b)
  (uzaktan/denizaşırı) gelmek.
  When did you first come over to England? (c) fikir veya taraf değiştirmek, (casus) karşı tarafa geçmek, katılmak, dehalet etmek.
  He'll never come over to our way of thinking. (d) uğramak, ziyaret etmek.
  come over and see us sometime. (e)
  Brit. (hasta vb.) olmak, … lanmak.
  I came over ill, so I had to lie down: Hastalandım ve yatmaya mecbur oldum. (f) (bkz: come across ) (b), (g) (ânî bir sıkıntı, şiddetli bir duygu vb.) üzerine çökmek.
  A feeling of faintness/strange feelings came over me. (h)
  come it over someone: hükmetmeye kalkışmak.
  Don't try to come it over me: Bana hükmetmeye kalkışma!
birşey intibaı bırakmak Fiil
birşey gibi görünmek Fiil
birşey izlenimi uyandırmak Fiil
aniden sinirlenmek Fiil
birden bire sinirlenmek Fiil
birden bire utangaçlığa bürünmek Fiil
birden bire utanmak Fiil
birinin üstüne çökmek Fiil
taraf değiştirmek Fiil
durup dururken ne oldu ?