come to a conclusion

başarıyla sonuçlanmak Fiil
kesin olmayan bir sonuca varmak Fiil