come to terms (with)

  1. (a) uzlaşmak, anlaşmak, (b) teslim olmak, kabul etmek.
... ile yüzleşmek Fiil
güç bir duruma hâkim olmak Fiil
alacaklılarıyla anlaşmaya varmak Fiil
alacaklılarıyla anlaşmak Fiil
alacaklılarıyla uzlaşmak Fiil
anlaşmaya varmak Fiil
biriyle geçinmek Fiil